Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Ο περί της Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογικαί Αιτήσεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2023
1) ΔΚ ΤΟΥ 2023.pdf Ο ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΚΛΟΓΙΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (ΑΡ.1) ΔΚ ΤΟΥ 2023.pdf