Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Hide details for [<span class="linksview"><b>2023</b></span>]2023
21/11/2023
ΕΔΔ 77/17 - Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας v. 1. Ανδρέα Πολυνείκη, 2. Τάκη Κανάρη - 21/11/2023
20/11/2023
ΕΔΔ 5/18 - Δημήτρης Λοϊζίδης v. Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ.α. - 20/11/2023
17/11/2023
ΕΔΔ 9/18 - Αδάμος Νικηφόρου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Οικονομικών κ.α. - 17/11/2023
14/11/2023
ΕΔΔ 125/16 - Φάρμα Α/φων Κωνσταντίνου Λτδ κ.α. v. Κυπριακής Δημοκρατίας δια του Υπουργικού Συμβουλίου κ.α. - 14/11/2023
14/11/2023
ΕΔΔ 72/17 - Δημήτριος Χατζηκωστή v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 14/11/2023
14/11/2023
ΕΔΔ 126/16 - Χρίστος Ορφανίδης v. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου - 14/11/2023
13/11/2023
ΕΔΔ 57/17 - M.A.N.I. Estates Ltd κ.ά. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργικού Συμβουλίου κ.ά. - 13/11/2023
13/11/2023
ΕΔΔ 70/17 - Σάββας Χατζηευσταθίου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επαρχου Πάφου - 13/11/2023
07/11/2023
ΕΔΔ 64/17 - Guo Shuying v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Εσωτερικών - 7/11/2023
07/11/2023
ΕΔΔ 68/17 - Παναγιώτης Σταύρου v. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου - 7/11/2023
06/11/2023
ΕΔΔ 52/17 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κ.ά. v. AGF Trading & Engineering Ltd - 6/11/2023
01/11/2023
ΕΔΔ 40/17 - Κυριάκος Φυρίλλα v. Κυπριακής Δημοκρατίας δια του Υπουργού Άμυνας - 1/11/2023
31/10/2023
ΕΔΔ 19/17 - Δήμος Λευκωσίας v. Κοινοπραξία Cybarco Ltd - A. Aristotelous Constructions Ltd - 31/10/2023
26/10/2023
ΕΔΔ 118/16 - Μιχάλης Παπαγεωργίου v. Κυπριακής Δημοκρατίας - 26/10/2023
26/10/2023
ΕΔΔ 37/17 - L.A.S. Boating Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας δια του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων μέσω ή και δια του Γενικού Εισαγγελέα - 26/10/2023
24/10/2023
ΕΔΔ 53/17 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Γραφείου Ευημερίας) v. Ευθύμιου Γκούντη - 24/10/2023
24/10/2023
ΕΔΔ 63/17 - Χρίστος Κόκκινος v. Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου - 24/10/2023
17/10/2023
ΕΔΔ 36/17 - Λεωφορεία Λευκωσίας Δημόσια Εταιρεία Λτδ κ.ά. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ.ά. - 17/10/2023
17/10/2023
ΕΔΔ 35/17 - C.T.K. DEVELOPERS - CONSTRUCTIONS LTD v. Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας δια του Γενικού Εισαγγελέα κ.ά. - 17/10/2023
17/10/2023
ΕΔΔ 39/17 - Κύπρος Πρωτοπαπάς v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - 17/10/2023
11/10/2023
ΕΔΔ 15/17 - Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ.ά. - 11/10/2023
11/10/2023
ΕΔΔ 31/17 - Γιάννης Κώστα Κασάπη κ.ά. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Εσωτερικών - 11/10/2023
11/10/2023
ΕΔΔ 117/16 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών v. Kyriakos Andreou Arsiotis Developments & Construction Ltd - 11/10/2023
10/10/2023
ΕΔΔ 43/17 - Άννα Ηλία v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 10/10/2023
09/10/2023
ΕΔΔ 123/16 - Βαρνάβας Πασιούλη v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 9/10/2023
05/10/2023
ΕΔΔ 28/17 - Πανεπιστήμιο Κύπρου v. Ανδρούλλας Θεοφάνους - 5/10/2023
05/10/2023
ΕΔΔ 17/17 - Άννα Κυρατζιή-Κτωρίδου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 5/10/2023
05/10/2023
ΕΔΔ 12/17 - Prana Co Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Οικονομικών και Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων - 5/10/2023
05/10/2023
ΕΔΔ 11/17 - Λουκάς Λάζος v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού ΄Αμυνας - 5/10/2023
04/10/2023
ΕΔΔ 62/16 - Χρυσταλλένη Καλλιμάχου κ.ά. v. Κυπριακής Δημοκρατίας δια Υπουργού Εσωτερικών, Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου και Επαρχιακού Λειτουργού Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - 4/10/2023
03/10/2023
ΕΔΔ 13/17 - Symeonides Coffee Cyprus Limited v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Οικονομικών και Εφόρου Φ.Π.Α. - 3/10/2023
03/10/2023
ΕΔΔ 107/16 - Έλλη Ευαγγέλου Τσιήσσιου v. Δήμου Παραλιμνίου - 3/10/2023
02/10/2023
ΕΔΔ 84/16 - Ελένη Αρτεμίου-Φωτιάδου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας - 2/10/2023
02/10/2023
ΕΔΔ 108/16 - Βραχίμης Ι. Χατζηχάννα v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 2/10/2023
29/09/2023
ΕΔΔ 7/2017 - Νικόλας Νικολάου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 29/9/2023
27/09/2023
ΕΔΔ 18/17 - Varsik Mkrtchyan v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Διευθύντριας Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης - 27/9/2023
25/09/2023
ΕΔΔ 76/16 - Menaka Madhumathi Senadhipathi S. Mudiyanselage κ.ά. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Εσωτερικών και/ή Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης - 25/9/2023
25/09/2023
ΕΔΔ 109/16 - Χριστίνα Περατικού v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργικού Συμβουλίου κ.ά. - 25/9/2023
21/09/2023
ΕΔΔ 116/16 - AGS Agrotrading Limited v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ.ά. - 21/9/2023
21/09/2023
ΕΔΔ 110/16 - Γεωργία Νικολάου Κουτσόφτα v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 21/9/2023
18/09/2023
ΕΔΔ 49/16 - Γεώργιος Ζειτουντσιάν v. Κύπρου Μ. Πετρίδη κ.ά. - 18/9/2023
14/09/2023
ΕΔΔ 119/16 - Πέτρος Χαραλάμπους v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπ. Άμυνας και/ή Αρχηγού Ε.Φ. και/ή Συμβουλίου Επανακρίσεων (ΕΠΥ) - 14/9/2023
13/09/2023
ΕΔΔ 102/16 - Ανδρέας Παντάκη Τσιακούρα v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Άμυνας -13/9/2023
11/09/2023
ΕΔΔ 93/16 - Χριστάκης Κωνσταντινίδης v. Πανεπιστημίου Κύπρου - 11/9/2023
07/09/2023
ΕΔΔ 104/2016 - Κοινοπραξία Cybarco - Kruger v. Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών - 7/9/2023
06/09/2023
ΕΔΔ 60/16 - Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού κ.ά. - 6/9/2023
04/09/2023
ΕΔΔ 56/16 - Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου v. Ηλέκτρας Φωτιάδου - 4/9/2023
26/07/2023
ΕΔΔ 100/16 - Ακίνητα Λ. & Ν. Κυπριανού Λτδ v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού Λάρνακας - 26/7/2023
26/07/2023
ΕΔΔ 72/16 κ.ά. - Aglika Nikolai Kojuharova v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Οικονομικών - 26/7/2023
26/07/2023
ΕΔΔ 89/16 - Πφάιζερ Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Φαρμακευτικών-Χημικών Προϊόντων και Κτηνοτρόφων (Pfizer Hellas-Cyprus Branch) κ.ά. v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού - 26/7/2023
26/07/2023
ΕΔΔ 81/16 - CNP CYPRIALIFE LTD (πρώην LAIKI CYPRIALIFE LTD) v. Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - 26/7/2023
26/07/2023
ΕΔΔ 94/16 κ.ά. - Γιαννάκης Κολώνας v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 26/7/2023
26/07/2023
ΕΔΔ 71/16 - Ανδρέας Ζύμπηλος κ.ά. v. Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου - 26/7/2023
18/07/2023
ΕΔΔ 67/16 - Θεοδώρα Δημητρίου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 18/7/2023
14/07/2023
ΕΔΔ 68/16 - MRX Xray Global Trading and Investment Co Ltd v. Εφόρου ΦΠΑ - 14/7/2023
13/07/2023
ΕΔΔ 96/16 - Έλενα Γρηγόρη v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 13/7/2023
13/07/2023
ΕΔΔ 66/16 - Asif Muhammad κ.ά. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Διευθύντριας Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης - 13/7/2023