Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Hide details for [<span class="linksview"><b>2024</b></span>]2024
19/06/2024
ΕΔΔ 133/18 - Ανδρέας Στέλιου Παμπορή v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου - 19/06/2024
14/06/2024
ΕΔΔ 108/2018 - Γεώργιος Χινης v. Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου - 14/06/2024
07/06/2024
ΕΔΔ 147/2018 - Ελένη Φακοντή v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Συγκοινωνιών και 'Εργων - 07/06/2024
07/06/2024
ΕΔΔ 131/2018 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού v. Ανδρεα Παναγιώτου - 07/06/2024
05/06/2024
ΕΔΔ 95/2019 - Γυμναστικός Σύλλογος "ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ" v. Δήμου Λεμεσού - 05/06/2019
05/06/2024
ΕΔΔ 134/2018 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας v. Ολυμπίας Τσιγαρίδα - 05/06/2024
30/05/2024
ΕΔΔ 7/2019 - Constantinou Bros Hotels PLC v. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου - 30/05/2024
27/05/2024
ΕΔΔ 87/2019 & 89/2019 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω 1.Υπουργείου Εσωτερικών και 2. Αναπλ. Επάρχου Λεμεσού (87/19) και Θεμη Τιμοθέου (89/19) v. Στάλω Στεφάνου - 27/05/2024
27/05/2024
ΕΔΔ 120/2018 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας v. Πέτρου Νικολάου - 27/05/2024
27/05/2024
ΕΔΔ 74/2018 - Ιντζι Χακκι v. 1. Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και 2. Υπουργού Εσωτερικών - 27/05/2024
27/05/2024
ΕΔΔ 96/2019 - Hassan Deabes v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Προισταμένου Υπηρεσίας Ασύλου - Υπουργού Εσωτερικών - 27/05/2024
21/05/2024
ΕΔΔ 102/2019 - Δημοκρατικός Σύλλογος «Ο ΛΕΥΤΕΡΟΣ» κ.α. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Εσωτερικών και/ή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - 21/05/2024
13/05/2024
ΕΔΔ 178/2018 - Ζωή Χριστοδουλίδου κ.α. ως ο Πίνακας Α v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 1. Γενικού Λογιστηρίου και 2. Υπουργού Οικονομικών - 13/05/2024
22/04/2024
ΕΔΔ 160/2018 - G.A. Real land Estates Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών - 22/04/2024
22/04/2024
ΕΔΔ 99/2018 - Ανδρέας Γεωργίου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 1. Υπουργού Υγείας και 2. Γενικής Διευθύντριας Υπουργείου Υγείας - 22/04/2024
22/04/2024
ΕΔΔ 158/2018 - Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου v. 1) Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και 2) Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού - 22/04/2024
22/04/2024
ΕΔΔ 103/2017 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Διευθυντή Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών v. Iceline (Cyprus) Ltd - 22/04/2024
10/04/2024
ΕΔΔ 133/2018 /Αίτηση ημερ. 15.3.2024 - Ανδρέας Στέλιου Παμπορή v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου - 10/04/2024
10/04/2024
ΕΔΔ 77/2018 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργικού Συμβουλίου κ.α. v. Phillips College - 10/04/2024
10/04/2024
ΕΔΔ 77/2016 και 79/2016 - Ευστάθιος Μιχαήλ (ΕΔΔ 77/16) και Δέσποινα Μαρτίδου -Φορσιέρ (ΕΔΔ 79/16) v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 10/04/2024
10/04/2024
ΕΔΔ 42/2017 - Κική Είκοσι κ.α. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 1. Υπουργικού Συμβουλίου και 2. Υπουργού Εσωτερικών - 10/04/2024
10/04/2024
ΕΔΔ 176/2018 - Μ.Σ. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 10/04/2024
05/04/2024
ΕΔΔ 38/2018 - Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου v. 1. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και 2. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού - 05/04/2024
05/04/2024
ΕΔΔ 180/18 - Αρτέμιος Παπαχρυσοστόμου v. Επιστημονικού Τεχνολογικού Επιμελητηρίου Κύπρου - 02/04/2024
02/04/2024
ΕΔΔ 92/18 - Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού - 02/04/2024
28/03/2024
ΕΔΔ 108/16 - απόφ. σε αίτηση ημερ. 30/11/2023 - Βραχίμης Ι. Χατζηχάννας v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Ε.Δ.Υ. - 28/03/2024
20/03/2024
ΕΔΔ 169/2018 - Nestoras Hotels Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Εσωτερικών - 20/03/2024
15/03/2024
ΕΔΔ 79/2018 - Papouis Dairies Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - 15/03/2024
15/03/2024
ΕΔΔ 60/2018 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργείου Οικονομικών, Τελωνείο Λεμεσού v. Five Oceans Food Ltd - 15/03/2024
15/03/2024
ΕΔΔ 65/2018 - K&P Liquor Store Ltd v. 1) Εφόρου Προστιθέμενης Αξίας και 2) Κυπριακής Δημκρατίας δια του Γενικού Εισαγγελέα - 15/03/2024
15/03/2024
ΕΔΔ 51/2018 - Blue Pulse Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 1. Υπουργείου Εσωτερικών και 2. Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού - 15/03/2024
15/03/2024
ΕΔΔ 52/2018 - Χριστάκης Μιλτιάδου v. 1) Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και 2) Διευθυντή Κοινων. Ασφαλίσεων - 15/03/2024
15/03/2024
ΕΔΔ 97/2018 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργείου Οικονομικών, Τελωνείο Λεμεσού v. Five Oceans Food Ltd - 15/03/2024
11/03/2024
ΕΔΔ 102/2018 - Αντώνης Αντωνίου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 11/03/2024
07/03/2024
ΕΔΔ 20/2018 - Prana Co Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω 1. Υπουργού Οικονομικών και 2. Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων - 07/03/2024
06/03/2024
ΕΔΔ 84/2017 - Χριστόδουλος Παφίτης v. Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου μέσω Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού - 06/03/2024
06/03/2024
ΕΔΔ 128/2018 - Δρ. Σωτήρης Χατζηγεωργίου v. Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - 06/03/2024
06/03/2024
ΕΔΔ 68/2018 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων v. Νίκου Ιωσήφ - 06/03/2024
06/03/2024
ΕΔΔ 141/2018 - Inad M. Al. Hamdan v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Αν. Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης - 06/03/2024
06/03/2024
ΕΔΔ 38/2017 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας v. 1. Δημήτρη Μιχαήλ και 2. Μιχαήλ Παπά - 06/03/2024
05/03/2024
ΕΔΔ 73/2018 - Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ.α. v. 1. Κυπριακής Δημοκρατίας και 2. Υπουργικού Συμβουλίου - 05/03/2024
05/03/2024
ΕΔΔ 144/2018 - Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Άμυνας - 05/03/2024
05/03/2024
ΕΔΔ 130/2018 - Νεοκλής Λυσάνδρου v. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - 05/03/2024
04/03/2024
ΕΔΔ 79/2017 - Golden Telemedia Ltd v. Δήμου Στροβόλου - 04/03/2024
21/02/2024
ΕΔΔ 91/18 - Πανεπιστήμιο Κύπρου v. Φιλιας Βοντα -21/02/2024
21/02/2024
ΕΔΔ 161/18 - Μάριος Συμεωνίδης v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Εσωτερικών - 21/02/2024
20/02/2024
ΕΔΔ 152/2018 και 62/2019 - Χαραλαμπία Λαζαρίδου (152/18) και Χριστίνα Χ"σάββα (62/19) v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - 20/02/2024
15/02/2024
ΕΔΔ 132/2018 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας v. Βάσως Ανδρέου - 15/02/2024
15/02/2024
ΕΔΔ 121/2018 - Δήμος Πάφου v. Terence Menelaos Spiby - 15/02/2024
15/02/2024
ΕΔΔ 156/2018 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργού Εσωτερικών υπό την ιδιότητα του ως κηδεμόνας των τουρκοκυπριακών περιουσιών v. Ανδρέα Κυθραιώτη - 15/02/2024
14/02/2024
ΕΔΔ 129/18 - Μαρία Ζαντη v. Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω Διοικούσας Επιτροπής - 14/02/2024
14/02/2024
ΕΔΔ 151/2018 - Σωτήρης Χατζηγεωργίου v. Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - 14/02/2024
09/02/2024
ΕΔΔ 82/17 - Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου - 09/02/2024
09/02/2024
ΕΔΔ 57/18 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω 1. Υπουργού Οικονομικών και 2. Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων και Εφόρου Φ.Π.Α. v. Μ.Ε. Λεωφορεία Αμμοχώστου Λτδ - 09/02/2024
09/02/2024
ΕΔΔ 30/18 - Salamis Shipping Services Ltd v. Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού κ.α. - 09/02/2024
07/02/2024
ΕΔΔ 84/18 - Νικόλας Χ"νικόλα κ.α. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Ενέργειας. Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - 07/02/2024
07/02/2024
ΕΔΔ 110/18 - Κωνσταντίνος Δεληματσης v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Διοικητή 355 Ε.Μ. Αρμάτων - 07/02/2024
07/02/2024
ΕΔΔ 106/18 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργείου Εσωτερικών/Υπουργικού Συμβουλίου v. Inga Marianne Lanitis κ.α.- 07/02/2024
07/02/2024
ΕΔΔ 71/18 - Priyanga Withanachi v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Αναθεωρητικής Αρχής Προσφυγων - 07/02/2024
30/01/2024
ΕΔΔ 87/18 - Χρίστος Παπαριστοδήμου κ.α. v. Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου - 30/01/2024
25/01/2024
ΕΔΔ 104/18 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας v. Μιχάλη Ζαχαριογλου - 25/01/2024
25/01/2024
ΕΔΔ 24/18 - Πανεπιστήμιο Κύπρου v. Θεοδότης Χατζηβασιλείου - 25/01/2024
25/01/2024
ΕΔΔ 81/17 - Alpha Panareti Golf Club Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργικής Επιτροπής κ.α. - 25/01/2024
25/01/2024
ΕΔΔ 27/18 - Μιχάλης Παράσχου κ.α. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργικού Συμβουλίου κ.α. - 25/01/2024
25/01/2024
ΕΔΔ 111/18 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργείου Εργασίας κ.α. v. George Pamboridis LLC - 25/01/2024
23/01/2024
ΕΔΔ 59/18 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας v. Ευανθίας Γρηγορίου - 23/01/2024
19/01/2024
ΕΔΔ 28/18 - Απόστολος Αρσαλίδης v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργικού Συμβουλίου κ.α. - 19/01/2024
19/01/2024
ΕΔΔ 93/17 - Ανδρέας Γεωργίου Κάππα κ.α. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Γεωργίας κ.α. - 19/01/2024
16/01/2024
ΕΔΔ 112/16 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Διευθ. Τμήματος Τελωνείων v. I.K. Print Direct - 16-01-2024
16/01/2024
ΕΔΔ 46/18 - Αλέξανδρος Κλωνου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπ. Συγκοιν. και Έργων-Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - 16/01/2024
11/01/2024
ΕΔΔ 47/18 - Άννα Σπανού v. Μιχαλάκη Κκαϊλή και Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Καθ'ης η Αίτηση) - 11/01/2024
11/01/2024
ΕΔΔ 63/18 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργείου Οικονομικών κ.α. v. A.H.T. Advances Heating Technologies - 11/01/2024
11/01/2024
ΕΔΔ 49/18 - Κυριάκος Μιχαήλ v. Ανωτάτου Εκτελεστικού Διευθυντή Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ.α. - 11/01/2024
11/01/2024
ΕΔΔ 40/18 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργικού Συμβουλίου v. Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Εταιρεία Λτδ - 11/01/2024
11/01/2024
ΕΔΔ 82/18 και 83/18 - Ανδρέας Μιχαήλ (82/18) και Σωφρόνης Ευσταθίου (83/18) v. 1) Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και 2) Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου - 11/01/2024
11/01/2024
ΕΔΔ 69/18 - Pretorian Enterprises Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών -Τμήμα Κτηματολογίου και Χωροταξίας - 11/01/2024
11/01/2024
ΕΔΔ 23/18 - Logicom Solutions Ltd v. Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών - 11/1/2024
10/01/2024
ΕΔΔ 41/18 - Παναγιώτα Κολοκασίδου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 10/01/2024
10/01/2024
ΕΔΔ 127/16 - Πανεπιστήμιο Κύπρου v. Μαρίας Κουτσελίνη- Ιωαννίδου - 10/01/2024
10/01/2024
ΕΔΔ 80/17 - Five Oceans Food Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Οικονομικών Τελωνείο Λεμεσού - 10/01/2024
10/01/2024
ΕΔΔ 110/17 - Νίκος Τοφαρίδης v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων - 10/01/2024
09/01/2024
ΕΔΔ 31/18 - Ανδρέας Χατζηγιάννης v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 09/01/2024
09/01/2024
ΕΔΔ 49/17 και 50/17 - Σωκράτης Σωκράτους (49/17) / Γιαννάκης Γεωργιάδης (50/17) v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 09/01/2024
Hide details for [<span class="linksview"><b>2023</b></span>]2023
19/12/2023
ΕΔΔ 15/18 - Elincou Diagnostics Ltd v. Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών - 19/12/2023
19/12/2023
ΕΔΔ 17/18 - Σωτήρης Χατζηγεωργίου v. Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) - 19/12/2023
19/12/2023
ΕΔΔ 95/17 - Κωνσταντίνος Πηλείδης v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 19/12/2023
15/12/2023
ΕΔΔ 25/18 - Melinda Matute Respicio v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Αν. Διευθ. Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης - 15/12/2023
14/12/2023
ΕΔΔ 66/18 και 67/18 - Αιτ. 3.5.19 για Προσαγωγή Μαρτυρίας- Κυριάκος Φυρίλλας v. Κυπριακής Δημοκρατίας διά του Υποργού Άμυνας - 14/12/2023
14/12/2023
ΕΔΔ 85/17 - Σάββας Χαραλαμπίδης v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 14/12/2023
14/12/2023
ΕΔΔ 66/17 - Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου v. P.A.G. Constructions Ltd - 14/12/2023
12/12/2023
ΕΔΔ 3/18 - Κυριάκος Φυρίλλα v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Άμυνας - 12/12/2023
12/12/2023
ΕΔΔ 104/17 - Κυριακή Κώστα Λακκοτρύπη v. Κοινοτικού Συμβουλίου Πελενδρίου κ.α. - 12/12/2023
12/12/2023
ΕΔΔ 97/17 - Παρασκευάς Ριρής v. Δήμου Αγίου Αθανασίου - 12/12/2023
06/12/2023
ΕΔΔ 98/17 - Αγνή Σακκα v. Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) - 6/12/2023
06/12/2023
ΕΔΔ 105/17 - Κοινοπραξία Kruger-Cybarco κ.α. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Οικονομικών κ.α. - 6/12/2023
01/12/2023
ΕΔΔ 11/18 - Cypra Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως κ.α. - 01/12/2023
30/11/2023
ΕΔΔ 109/17 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργού Εσωτερικών κ.α. v. Neeta Francisa Fernando Kandana Arachchige - 30/11/2023
29/11/2023
ΕΔΔ 94/17 - Ελπίδα Χριστοδούλου v. Δήμου Έγκωμης - 29/11/2023
29/11/2023
ΕΔΔ 91/17 - Zilha Ozay Oguz άλλως Zilha Ozay Halil κ.α. v. Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας - 29/11/2023
21/11/2023
ΕΔΔ 77/17 - Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας v. 1. Ανδρέα Πολυνείκη, 2. Τάκη Κανάρη - 21/11/2023
20/11/2023
ΕΔΔ 5/18 - Δημήτρης Λοϊζίδης v. Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ.α. - 20/11/2023
17/11/2023
ΕΔΔ 9/18 - Αδάμος Νικηφόρου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Οικονομικών κ.α. - 17/11/2023
14/11/2023
ΕΔΔ 125/16 - Φάρμα Α/φων Κωνσταντίνου Λτδ κ.α. v. Κυπριακής Δημοκρατίας δια του Υπουργικού Συμβουλίου κ.α. - 14/11/2023
14/11/2023
ΕΔΔ 72/17 - Δημήτριος Χατζηκωστή v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 14/11/2023
14/11/2023
ΕΔΔ 126/16 - Χρίστος Ορφανίδης v. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου - 14/11/2023
13/11/2023
ΕΔΔ 57/17 - M.A.N.I. Estates Ltd κ.ά. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργικού Συμβουλίου κ.ά. - 13/11/2023
13/11/2023
ΕΔΔ 70/17 - Σάββας Χατζηευσταθίου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επαρχου Πάφου - 13/11/2023
07/11/2023
ΕΔΔ 64/17 - Guo Shuying v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Εσωτερικών - 7/11/2023
07/11/2023
ΕΔΔ 68/17 - Παναγιώτης Σταύρου v. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου - 7/11/2023
06/11/2023
ΕΔΔ 52/17 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κ.ά. v. AGF Trading & Engineering Ltd - 6/11/2023
01/11/2023
ΕΔΔ 40/17 - Κυριάκος Φυρίλλα v. Κυπριακής Δημοκρατίας δια του Υπουργού Άμυνας - 1/11/2023
31/10/2023
ΕΔΔ 19/17 - Δήμος Λευκωσίας v. Κοινοπραξία Cybarco Ltd - A. Aristotelous Constructions Ltd - 31/10/2023
26/10/2023
ΕΔΔ 118/16 - Μιχάλης Παπαγεωργίου v. Κυπριακής Δημοκρατίας - 26/10/2023
26/10/2023
ΕΔΔ 37/17 - L.A.S. Boating Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας δια του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων μέσω ή και δια του Γενικού Εισαγγελέα - 26/10/2023
24/10/2023
ΕΔΔ 53/17 - Κυπριακή Δημοκρατία μέσω Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Γραφείου Ευημερίας) v. Ευθύμιου Γκούντη - 24/10/2023
24/10/2023
ΕΔΔ 63/17 - Χρίστος Κόκκινος v. Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου - 24/10/2023
17/10/2023
ΕΔΔ 36/17 - Λεωφορεία Λευκωσίας Δημόσια Εταιρεία Λτδ κ.ά. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ.ά. - 17/10/2023
17/10/2023
ΕΔΔ 35/17 - C.T.K. DEVELOPERS - CONSTRUCTIONS LTD v. Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας δια του Γενικού Εισαγγελέα κ.ά. - 17/10/2023
17/10/2023
ΕΔΔ 39/17 - Κύπρος Πρωτοπαπάς v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - 17/10/2023
11/10/2023
ΕΔΔ 15/17 - Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ.ά. - 11/10/2023
11/10/2023
ΕΔΔ 31/17 - Γιάννης Κώστα Κασάπη κ.ά. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Εσωτερικών - 11/10/2023
11/10/2023
ΕΔΔ 117/16 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών v. Kyriakos Andreou Arsiotis Developments & Construction Ltd - 11/10/2023
10/10/2023
ΕΔΔ 43/17 - Άννα Ηλία v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 10/10/2023
09/10/2023
ΕΔΔ 123/16 - Βαρνάβας Πασιούλη v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 9/10/2023
05/10/2023
ΕΔΔ 28/17 - Πανεπιστήμιο Κύπρου v. Ανδρούλλας Θεοφάνους - 5/10/2023
05/10/2023
ΕΔΔ 17/17 - Άννα Κυρατζιή-Κτωρίδου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 5/10/2023
05/10/2023
ΕΔΔ 12/17 - Prana Co Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Οικονομικών και Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων - 5/10/2023
05/10/2023
ΕΔΔ 11/17 - Λουκάς Λάζος v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού ΄Αμυνας - 5/10/2023
04/10/2023
ΕΔΔ 62/16 - Χρυσταλλένη Καλλιμάχου κ.ά. v. Κυπριακής Δημοκρατίας δια Υπουργού Εσωτερικών, Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου και Επαρχιακού Λειτουργού Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - 4/10/2023
03/10/2023
ΕΔΔ 13/17 - Symeonides Coffee Cyprus Limited v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Οικονομικών και Εφόρου Φ.Π.Α. - 3/10/2023
03/10/2023
ΕΔΔ 107/16 - Έλλη Ευαγγέλου Τσιήσσιου v. Δήμου Παραλιμνίου - 3/10/2023
02/10/2023
ΕΔΔ 84/16 - Ελένη Αρτεμίου-Φωτιάδου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας - 2/10/2023
02/10/2023
ΕΔΔ 108/16 - Βραχίμης Ι. Χατζηχάννα v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 2/10/2023
29/09/2023
ΕΔΔ 7/2017 - Νικόλας Νικολάου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 29/9/2023
27/09/2023
ΕΔΔ 18/17 - Varsik Mkrtchyan v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Διευθύντριας Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης - 27/9/2023
25/09/2023
ΕΔΔ 76/16 - Menaka Madhumathi Senadhipathi S. Mudiyanselage κ.ά. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Εσωτερικών και/ή Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης - 25/9/2023
25/09/2023
ΕΔΔ 109/16 - Χριστίνα Περατικού v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργικού Συμβουλίου κ.ά. - 25/9/2023
21/09/2023
ΕΔΔ 116/16 - AGS Agrotrading Limited v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ.ά. - 21/9/2023
21/09/2023
ΕΔΔ 110/16 - Γεωργία Νικολάου Κουτσόφτα v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 21/9/2023
18/09/2023
ΕΔΔ 49/16 - Γεώργιος Ζειτουντσιάν v. Κύπρου Μ. Πετρίδη κ.ά. - 18/9/2023
14/09/2023
ΕΔΔ 119/16 - Πέτρος Χαραλάμπους v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπ. Άμυνας και/ή Αρχηγού Ε.Φ. και/ή Συμβουλίου Επανακρίσεων (ΕΠΥ) - 14/9/2023
13/09/2023
ΕΔΔ 102/16 - Ανδρέας Παντάκη Τσιακούρα v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Άμυνας -13/9/2023
11/09/2023
ΕΔΔ 93/16 - Χριστάκης Κωνσταντινίδης v. Πανεπιστημίου Κύπρου - 11/9/2023
07/09/2023
ΕΔΔ 104/2016 - Κοινοπραξία Cybarco - Kruger v. Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών - 7/9/2023
06/09/2023
ΕΔΔ 60/16 - Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού κ.ά. - 6/9/2023
04/09/2023
ΕΔΔ 56/16 - Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου v. Ηλέκτρας Φωτιάδου - 4/9/2023
26/07/2023
ΕΔΔ 100/16 - Ακίνητα Λ. & Ν. Κυπριανού Λτδ v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού Λάρνακας - 26/7/2023
26/07/2023
ΕΔΔ 72/16 κ.ά. - Aglika Nikolai Kojuharova v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Υπουργείου Οικονομικών - 26/7/2023
26/07/2023
ΕΔΔ 89/16 - Πφάιζερ Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Φαρμακευτικών-Χημικών Προϊόντων και Κτηνοτρόφων (Pfizer Hellas-Cyprus Branch) κ.ά. v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού - 26/7/2023
26/07/2023
ΕΔΔ 81/16 - CNP CYPRIALIFE LTD (πρώην LAIKI CYPRIALIFE LTD) v. Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - 26/7/2023
26/07/2023
ΕΔΔ 94/16 κ.ά. - Γιαννάκης Κολώνας v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 26/7/2023
26/07/2023
ΕΔΔ 71/16 - Ανδρέας Ζύμπηλος κ.ά. v. Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου - 26/7/2023
18/07/2023
ΕΔΔ 67/16 - Θεοδώρα Δημητρίου v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 18/7/2023
14/07/2023
ΕΔΔ 68/16 - MRX Xray Global Trading and Investment Co Ltd v. Εφόρου ΦΠΑ - 14/7/2023
13/07/2023
ΕΔΔ 96/16 - Έλενα Γρηγόρη v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας - 13/7/2023
13/07/2023
ΕΔΔ 66/16 - Asif Muhammad κ.ά. v. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Διευθύντριας Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης - 13/7/2023