Τμήμα Υπηρεσιών ΠληροφορικήςΔιεύθυνση:
Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο
Οδός Χαράλαμπου Μούσκου
1102 - Λευκωσία
Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο
Οδός Χαράλαμπου Μούσκου
1404 - Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 22865595
Τηλεμοιότυπο:(+357) 22661657
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: registry@scc.judicial.gov.cy

Ανώτερη Πρωτοκολλητής Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου
Μαρία Χριστοδούλου
Τηλέφωνο: (+357) 22865731

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dpo@sc.judicial.gov.cy