Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Hide details for [<span class="linksview"><b>2024</b></span>]2024
27/05/2024
ΠΙΝΑΚΙΟ - ΠΛΗΡΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 29.5.2024 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)
24/05/2024
ΠΙΝΑΚΙΟ - ΠΛΗΡΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 29.5.2024
25/04/2024
ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΜΑΙΟΣ 2024
26/03/2024
ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
26/02/2024
ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
25/01/2024
ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Hide details for [<span class="linksview"><b>2023</b></span>]2023
29/12/2023
ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
11/12/2023
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΠΛΗΡΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - 14/12/2023 - ΑΡ. ΑΙΤΗΣ. 8/2023 & 9/2023
05/12/2023
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΠΛΗΡΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - 14/12/2023 - ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ 7/2023
01/12/2023
ΠΙΝΑΚΙΟ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
01/12/2023
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΠΛΗΡΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - 14/12/2023 - ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ 6/2023
26/10/2023
ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
18/10/2023
ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023
28/08/2023
ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
06/07/2023
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2023