Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Ο Λιάτσος, Π., γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1960 και φοίτησε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1991 διορίστηκε Επαρχιακός Δικαστής. Προάχθηκε σε Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή το 2000 και ακολούθως, το 2004, σε Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου. Διετέλεσε Πρόεδρος του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας και Διοικητικός Πρόεδρος των Επαρχιακών Δικαστηρίων Λευκωσίας / Κερύνειας. Το 2010 εκλέγηκε Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών Κύπρου, θέση που κατείχε μέχρι τον διορισμό του στο Ανώτατο Δικαστήριο, τον Σεπτέμβριο του 2013. Ως Μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διετέλεσε Πρόεδρος του Μόνιμου, του Πολιτικού και του Ποινικού Εφετείου, καθώς επίσης, και Πρόεδρος της Ολομέλειας και, για σειρά υποθέσεων, της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το 2022 διορίστηκε ως Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, θέση που κατείχε μέχρι την 1.7.2023, οπόταν και ανέλαβε ως Πρόεδρος του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Διετέλεσε μέλος και στη συνέχεια Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολής Δικαστών, μέλος της Επιτροπής Μεταρρύθμισης, του Δικαστηρίου Διαιτησίας και Συμφιλίωσης του ΟΑΣΕ και ad hoc Δικαστής του ΕΔΑΔ. Ως εκπρόσωπος των Δικαστικών αρχών ήταν μέλος της Επιτροπής για Θέματα Σωφρονιστικής Πολιτικής, και ως μέλος της αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακολουθούσε, για σειρά ετών, στα γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη Βιέννη, τις εργασίες της Επιτροπής Πρόληψης Εγκλήματος και Ποινικής Δικαιοσύνης, η οποία είναι όργανο του Ο.Η.Ε..