Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 20.10.1961. Είναι νυμφευμένος και πατέρας τριών υιών και μιας θυγατέρας.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άσκησε δικηγορία στη Λάρνακα από το 1987 μέχρι το 1993. Στις 11.1.1993 διορίστηκε Επαρχιακός Δικαστής και στις 19.11.2001 διορίστηκε Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής. Στις 11.2.2008 διορίστηκε Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, υπηρετήσας ως Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου και ως Διοικητικός Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Την 1.9.2014 διορίστηκε Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Την 1.7.2023 διορίστηκε Δικαστής του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Υπηρέτησε ως Λέκτορας και Εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου στο Δίκαιο των Συμβάσεων.

Το 2019 ετοίμασε και υπέβαλε στο Ανώτατο Δικαστήριο Οδηγό Δικαστικής Συμπεριφοράς τον οποίο και το Ανώτατο Δικαστήριο υιοθέτησε. Ακολούθως ορίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ως επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης Αρχών Δικαστικής Δεοντολογίας.

Το 2018 το Ανώτατο Δικαστήριο αποδέχθηκε εισήγηση του για αναθεώρηση της πρακτικής για την ανωνυμοποίηση των δικαστικών αποφάσεων και υπηρέτησε ως ο Πρόεδρος της Εποπτικής Επιτροπής της Δικαστικής Υπηρεσίας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα Δικαστήρια ενόσω ενεργούν υπό την δικαστική τους ιδιότητα.

Τον Ιούνιο του 2022 μετά από εισήγηση που είχε ετοιμάσει μαζί με τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστήριο κ. Α. Ρ. Λιάτσο, το Ανώτατο Δικαστήριο προχώρησε σε σημαντική τροποποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας αναφορικά με δικαστικούς λειτουργούς θεσπίζοντας τον περί της Ενάσκησης της Πειθαρχικής Εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διαδικαστικό Κανονισμό του 2022 (29/2022).

Τον Ιούνιο του 2023 κατόπιν εισήγησης και έκθεσης που υπέβαλε, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσαν, σε κοινή συνεδρίαση τους, τον περί Δηλώσεως και Ελέγχου Περιουσίας των Δικαστών Κοινό Κανονισμό του 2023 .

Από τον Ιούνιου του 2019, είναι αναπληρωτής διαιτητής στο Δικαστήριο Συμφιλίωσης και Επιδιαιτησίας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) (Organization for Security anf Co-operation in Europe - OSCE).