Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου - Κοινό σημείο πρόσβασης για διάφορες υπηρεσίες του κράτους.

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών τής Κυπριακής Δημοκρατίας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Leginet - Πρόσβαση σε όλες τις δημοσιευμένες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η υπηρεσία είναι συνδρομητική.

CYLAW - Η υπηρεσία CYLAW παρέχει πρόσβαση σε αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου απο το 1997 και έπειτα, τους Διαδικαστικούς Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας, Αποφάσεις τής Επιτροπής Ανταγωνισμού και διάφορα νομικά άρθρα και κείμενα. Η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.


Eur-Lex - Πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κείμενο Συνθηκών, νομοθεσίας και δικαστικών αποφάσεων.

ACA - Europe - Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union


Δικαστήρια άλλων χωρών

  Show details for   Αυστρία Αυστρία
  Show details for   Βέλγιο Βέλγιο
  Show details for   Γαλλία Γαλλία
  Show details for   Γερμανία Γερμανία
  Show details for   Ελβετία Ελβετία
  Show details for   Ελλάδα Ελλάδα
  Show details for   Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
  Show details for   Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  Show details for   Ισπανία Ισπανία
  Show details for   Ιταλία Ιταλία
  Show details for   Καναδάς Καναδάς
  Hide details for   Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο
  Show details for   Ολλανδία Ολλανδία
  Show details for   Πορτογαλλία Πορτογαλλία
  Show details for   Μόνακο Μόνακο